สวัสดิการ

อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ( ขึ้นอยู่ผลประกอบการแต่ละปี )

เบี้ยขยันประจำปี ( ตามเงื่อนไขของบริษัท )

เงินค่าช่วยเหลือกรณีพิเศษ (งานบวช / งานแต่ง / งานศพ ฯลฯ)

กิจกรรมเที่ยวปีใหม่ Outing

การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ( บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรม )

ชุดยูนิฟอร์ม / รองเท้าและอุปกรณ์เซฟตี้

บ้านพักพนักงาน หรือค่าเช่าบ้าน(ปฏิบัติงานที่นครสวรรค์) ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

สวัสดิการอาหารตามระเบียบบริษัท (ปฏิบัติงานที่นครสวรรค์) ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

รถยนต์ส่วนกลางบริษัทฯ สำหรับติดต่องานหรือเดินทางไปต่างจังหวัด

เบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / ค่าเลี้ยงรับรอง ฯลฯ สำหรับกรณีเดินทางไปติดต่องานหรือรับรองลูกค้า

ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

กิจกรรมจิตสาอาและเพื่อสังคมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก, งานบุญกฐิน, แจกทุนการศึกษา, บริจาคโลหิต ฯลฯ